ホーム メモページ

いしょく

異食

English: malacia, allotriophagy

Bahasa Indonesia: Salah satu kelainan selera makan. Pengidap kelainan ini tidak bisa membedakan antara makanan dan bukan makanan, sehingga adakalanya penderita kelainan ini makan sesuatu yang bukan makanan.